raamatupidamise teenus
 

Spetsiaaltarkvara Portfolio

Aastate jooksul oleme loonud mitmeid eriprogramme, mis teatud valdkondade ettevõttete elu oluliselt lihtsustada suudab. Laiematele massidele mõeldud tarkvara on eksponeeritud lehtedel www.tk8.com ja www.tk8.ee

TK8 Raied

Programmiga “TK8 Raie” on võimalik sisestatud hindamisandmete abil kiiresti vormistada raielangi üleandmise aktide A ja B osi, tööde üleandmise akte ning tööde vastuvõtmise akte. Lisaks saab vaadata statistilisi ülevaateid andmetest tabeli või graafiku kujul. Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid käsitlevad raiet oma töölistega, kompleksraiet kontraktoriga ja raiet kontraktoriga. Kokkuveotöid ning laoarvestust programmi integreeritud pole. Väljatrükid vastavad RMK-s kehtestatud nõuetele. Programmi saab kasutada ka võrgus ning serveris.

TK8 Noorendikud

Noorendike hindamise uue programmiversiooniga on lisaks hindamisele võimalik vormistada neid dokumente, mida MIS hetkel ei tee, kuid mille olemasolu on kohustuslik (valgustusraiete nimekiri, langi üleandmise-vastuvõtmise akti A ja B osa, tööde üleandmise akt, tööde vastuvõtmise akt). Nagu ka vana versioon, teeb programm noorendikku hinnates mitmeid arvutusi ja väljatrükke. Dokumentide vormistamisel täidab programm automaatselt enamiku akti väljadest, jättes võimaluse andmete korrigeerimiseks ja lisamiseks. Aeganõudev dokumentide vormistamine võtab nüüd aega vaid keskmiselt minuti-poolteist. Lisaks sellele on programmil ka detailse statistika saamise võimalus nii tabelite kui ka graafikutena. Uue versiooni kasutamine on lihtne ja mugav. Isegi päris algaja arvutikasutaja tuleb sellega toime. Kui aga töö käigus tekib küsimusi, siis ei tasuks häbeneda - kogu konsultatsioon telefoni ja e-maili teel on tasuta ning me oleme sellega arvestanud. Kasutades uut moodsat andmebaasimootorit võimaldab programm probleemideta tööd teha paljudel üheaegsetel võrgukasutajatel. Võrgus töötamine on katsetatud nii tavalisel kontorivõrgul kui ka IBM severi terminalidel.

Veoselehtede arvestus

Ettevõtjad, kes tegelevad metsamaterjali veoga, on kohustatud täitma veoselehti. Et kõik veoselehed oleksid hetkega leitavad ning nende kohta saaks hea ülevaate, tehti programm "Veoselehtede arvestus". Veoselehe väljastamisel kaob ära aeganõudev väljade täitmine. Kuna enamik andmeid on korduvad, saab neid trükkimata allalaskuvast andmenimekirjast valida. Kui vajalikud andmed on sisestatud, võib veoselehe otse blanketile trükkida (vaikimisi vorming on tehtud "Hiiest" blanketile). Ka trükib programm veoselehtede registrit, statistikat ning graafikuid. Näiteks saab vaadata statistikast, kui palju on keegi materjali saanud või millist puidusortimenti ning kui palju on lähetatud. Andmete hõlbustatud vaatamiseks saab kasutada erinevaid filtreid ning sorteerimisvõimalusi. Sisestamisel on abiks kalendridialoogid ja valikmenüüd. Programmil on ka koopia tegemise ning parooliga kaitsmise võimalus.

Metsateatiste arvestus

Metsaomanikele mõeldud programm lihtsustab metsateatiste väljastamist ja haldamist. Väljastamisel kaob ära aeganõudev väljade täitmine. Enamiku andmetest saab trükkimata allalaskuvast andmenimekirjast valida. Valmis metsateatise võib trükkida otse müügilolevale blanketile või ka puhtale valgele lehele, kuhu arvuti trükib kogu blanketi. Hea ülevaate, nii arvulise kui ka graafilise, annab programmi statistika osa. Statistikas saab vaadata erinevate raieliikide, metsauuendusviiside, uuendatavte puuliikide, metsakahjustuse põhjuste, kahjustatud puuliikide ja looduskaitseliste (muinsuskaitseliste) piirangute osakaalu ja mahtu (tm või ha). Seda kõike võib ka trükkida. Andmete hõlbustatud vaatamiseks saab kasutada erinevaid filtreid ning sorteerimisvõimalusi. Sisestamisel on abiks kalendridialoogid ja valikmenüüd. Programmil on ka koopia tegemise ning parooliga kaitsmise võimalus.

Sõiduautode arvestus

Programm võimaldab ülevaadet väljastatud sõidulehtedest ning autodele tehtud kulutustest. Lisaks registri funktsioonidele on olemas kütusearvestuse osa, kus on näha kütuse väljastamine ja kulumine. Eraldi osana on remondikulude arvestus. Arvuti koostab graafiku, et näha piltlikult tehtud kulutusi. Kolmel erineval graafikutüübil on võimalik kajastada kulusid kas lähtudes sõiduki kasutajast või sõidukist enesest. Trükkida saab sõidulehti, erinevaid nimekirju, remondikulude akte, statistikat ja graafikuid. Andmete hõlbustatud vaatamiseks saab kasutada erinevaid filtreid ning sorteerimisvõimalusi. Sisestamisel on abiks kalendridialoogid ja valikmenüüd. Programmil on ka koopia tegemise ning parooliga kaitsmise võimalus.

Mehhanismide töö arvestus

Programm haldab mootorsaagide, autode, võsalõikajate ja traktoritega tehtud tööde ja remondikulude andmeid. Lisaks registri funktsioonidele on olemas ka kütusearvestuse osa, kus on näha kütuse väljastamine ja kulumine. Sõiduautode klassis peetakse arvestust remondikulude ja sõidulehtede üle, seda osa programmist on võimalik osta ka eraldi programmina "Sõiduautode arvestus". Remondikulude kohta saab arvutil lasta koostada graafikuid, et näha piltlikult tehtud kulutusi. Kolmel erineval graafikutüübil on võimalik kajastada kulusid kas lähtudes mehhanismi kasutajast või mehhanismist enesest. Põhjalikke dünaamilisi graafikuid saab kasutaja vaadata ka tööde andmetele tuginedes. Näha on näiteks mõne töötaja või mehhanismi töömahud võrreldes varasemate kuudega. Programmi trükiväljundid on suured - kasutaja saab trükkida praktiliselt kõike, mida ta ka ekraanil näeb, seega erinevaid nimekirju, akte, statistikat ja graafikuid. Andmete hõlbustatud vaatamiseks saab kasutada erinevaid filtreid ning sorteerimisvõimalusi. Sisestamisel on abiks kalendridialoogid ja valikmenüüd. Programmil on ka koopia tegemise ning parooliga kaitsmise võimalus.